Přidejte se k týmu našich sálových sester!

Centrální operační sály poskytují elektivní a akutní péči nemocným vyžadujícím chirurgický zákrok.

Centrální sterilizace je poskytovatelem služeb v oblasti předsterilizační přípravy a sterilizace zdravotnických prostředků pro interní a externí zákazníky. Provádí se zde praktická výuka studentů LF a FZV UP Olomouc, praktická školení lékařů a nelékařských pracovníků z jiných zdravotnických zařízení v republice i mimo ni. 

Centrální operační sály a sterilizace (COSS) se dělí podle poskytovaných služeb:

Centrální operační sály (COS):

tvoří komplex 12 standardních, moderně vybavených operačních sálů, z nichž 2 jsou dislokovány na Dětské klinice a provádí se zde plánované operační a endoskopické výkony u dětských pacientů. 

Centrální sterilizace (CS):

rozdělená na 4 pracoviště, kde jsou prováděny mycí, dezinfekční a sterilizační procesy pro pracoviště FNOL i externí zákazníky. Je držitelem certifikátu podle ČSN EN ISO 13485ed. 2:2016.