Praxe na COS a CS

Na Centrálních operačních sálech a Centrální sterilizaci je možnost provádět praktická školení a stáže studentů lékařských i nelékařských oborů i studentů technických vysokých škol oborů biomedicínských.

Jak se objednat

Veškeré žádosti se musí řešit přes vedení jednotlivých klinik, případně Oddělení biomedicíny. A dále pak s personálním oddělením podle instrukcí, které jsou vyvěšeny na webových stránkách nemocnice.