Členění našeho pracoviště

Operační sály:

 • 3 skupiny operačních sálů, které jsou vybaveny podle potřeb a své specializace. Jsou zde zastoupeny sály obecné (pro otevřené i laparoskopické výkony), sály pro mini-invazivní chirurgii s předinstalovanou technikou pro laparoskopické metody. A dále sály specializované – 2 dětské, traumatologický, robotický a cévně – transplantační.
 • Téměř veškeré technické vybavení sálů je mobilní a proto je možno jednotlivé sály využívat podle potřeb dané situace.
 • K Centrálním operačním sálům patří přilehlé sklady zdravotnických prostředků a materiálu. 

Robotické centrum:

 • Specializovaný sál v prostorách COS, který je vybaven příslušnou technikou, kvalitními monitory pro mini-invazivní roboticky asistované operace. Zde umístěný chirurgický robot Da Vinci S HD s příslušnými periferiemi je v provozu prakticky každý den v pracovním týdnu.
 • Centrum je multioborové, využívají jej:
  • I. chirurgická klinika
  • Urologická klinika
  • Porodnicko-gynekologická klinika
  • Klinika ORL

Centrální sterilizace:

 • Je členěna podle procesů: část mycí, setovací a sterilní výdej.
 • Předsterilizační příprava je prováděna v šesti prokládacích a čtyřech jednodveřových mycích a dezinfekčních automatech. Parní sterilizace je prováděna v devíti parních sterilizátorech. Nízkoteplotní sterilizace v jednom formaldehydovém a plazmovém sterilizátoru.