Historie

Operační sály a sterilizace byly až do roku 1978 součástí I. chirurgické kliniky. Založení nového samostatného oddělení Centrálních operačních sálů a centrální sterilizace se datuje od 1. května 1978. Byl vytvořen komplex šesti operačních sálů, z části nově postavených a původních zrekonstruovaných. Tři operační sály byly určeny pro operativu I. chirurgické kliniky, dva sály ke své operativně využívala Urologická klinika a poslední byl připraven pro akutní výkony. Prováděly se zde operační výkony v oblasti hrudníku, břicha, některé cévní výkony a omezené množství traumatologických operací, převážně zlomeniny končetin. Na urologických sálech se prováděly otevřené operace na urotraktu a některé endoskopické výkony.

Centrální sterilizace byla umístěna v suterénu budovy France Josefa. Prováděla se zde pouze sterilizace pro operační sály, pro I. chirurgickou kliniku a pro urologii.

Koncem roku 2000 byla dokončena stavba nového monobloku chirurgických oborů. Centrální sterilizace se přestěhovala do této budovy a oddělila se od operačních sálů. Vzniklo samostatné oddělení v nových prostorách s moderním vybavením a technickým zázemím, které provádí nejen vlastní sterilizaci, ale i předsterilizační přípravu.

V průběhu roku 2001 se také Centrální operační sály přestěhovaly do téže moderní skleněné budovy. Mimo nových prostor sousedících s Centrální sterilizací a vybavení profesionální špičkovou technikou, se jejich počet rozšířil na 10. Další dva sály v prostorách oddělení přísluší Kardiochirurgické klinice.

K opětovnému sloučení operačních sálů a sterilizace došlo 1. července 2010 a vzniklo současné oddělení s názvem Centrální operační sály a sterilizace.

V září 2011 se počet centrálních operačních sálů zvýšil o 2 nejmoderněji vybavené dětské operační sály umístěné přímo na Dětské klinice, jejichž přestavba byla realizována z fondů EU.