DEN SESTER PERIOPERAČNÍ PÉČE

Termín konání: 25. května 2022, 8.30 - 16.00
Místo konání: Moresova posluchárna Dětské kliniky FN Olomouc
Pořadatelé: Fakultní nemocnice Olomouc a Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci
Registrační poplatek: 300 Kč/osoba (zaměstnanci FN Olomouc zdarma)

Platbu registračního poplatku zašlete prosím na účet 36334811/0710 u České národní banky, variabilní symbol 9110 a do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení. Potvrzení o provedené platbě předložíte u registrace. Děkujeme.

Odborní garanti

MUDr. Jaromír Freiwald, primář oddělení Centrálních operačních sálů a sterilizace FN Olomouc

Ing. Bc. Andrea Drobiličová, náměstkyně nelékařských oborů FN Olomouc, proděkanka pro praktickou výuku, FZV UPOL

Mgr. Božena Kovářová, vrchní sestra oddělení Centrálních operačních sálů a sterilizace FN Olomouc