Pro naše pacienty

Pro zákazníky sterilizace

Jak se objednat

Externí zákazníci využívající služeb centrální sterilizace musí mít uzavřenou smlouvu s FNOL. V současné době je příjem nových zákazníků pozastaven.

Smluvní zákazníci

Centrální sterilizace svým externím zákazníkům nabízí elektronický objednávkový systém. Z pohodlí firmy si připraví a odešlou elektronickou žádanku a v pracovní době přinesou veškerý objednaný materiál. Tímto způsobem je možno i vzdáleně komunikovat s Centrální sterilizací o specifických požadavcích na objednávky – např. návštěva mimo pracovní dobu.

Pro registraci v tomto systému prosím kontaktujte vedení COSS.

Vstup do systému elektronických žádanek ZDE.

Pracovní doba

Příjem materiálu OCS 1. NP: po – pá 7.00 - 9.00 hod.
13.00 - 15.00 hod.
Výdej materiálu OCS 1. NP: po – pá 13.00 - 15.00 hod.
Příjem materiálu OCS 2. NP: po – pá I. příjem: 7.00 - 9.00 hod.
II. příjem: 13.00 - 14.00 hod.
Výdej materiálu OCS 2. NP: po – pá I. výdej: 13.00 - 15.00 hod.
II. výdej: 16.00 - 17.00 hod.
Soboty, neděle, svátky: příjem: 8.00 - 9.00
výdej: 14.00 - 15.00

Po dohodě s pracovníky sterilizace lze materiál přijmout a vydat i mimo stanovenou dobu.

V oblasti předsterilizační přípravy a sterilizace CS nabízí:

  • mytí a dezinfekce zdravotnických prostředků v mycích a dezinfekčních automatech
  • ošetření a setování chirurgického instrumentária
  • balení zdravotnických prostředků
  • parní sterilizace (121°C,134°C)
  • nízkoteplotní sterilizace formaldehydem (65°C,75°C)
  • nízkoteplotní sterilizace plazmou (47 – 56°C)